Skip to content
handlift

วิธีใช้รถลากพาเลท (มีรูปภาพประกอบ)

  • by

แม่แรงลากพาเลทเป็นเครื่องมือที่สำคัญที่สุดที่พบในโกดังและไซต์ก่อสร้าง ถูกกว่าและใช้งานง่ายกว่ารถยก และปลอดภัยกว่าการใช้แรงงานคน แม่แรงยกพาเลทใช้สำหรับขนส่งสิ่งของขนาดเล็กในระยะทางสั้นๆ เครื่องมือเหล่านี้มีสองรูปแบบ… Read More »วิธีใช้รถลากพาเลท (มีรูปภาพประกอบ)